2024

JUST MARINE IS PERMANENT GESLOTEN

WE WILLEN AL ONZE VASTEN KLANTEN BEDANKEN 

"Zij die rente innen, kunnen op de Dag der Opstanding niet anders staan dan zoals iemand staat die door Satan is getroffen en in verwarring is gebracht. Dat is omdat zij zeggen: 'Handel drijven is net als rente nemen.' Maar Allah heeft handel toegestaan en rente verboden."